Många fall av harpest

Sedan början av juli har 84 fall av harpest (tularemi) anmälts i Gävleborg. De flesta har insjuknat i trakterna kring Ljusdal. Vi har även fått in enstaka fall från bland annat Delsbo, Bergby och Gävle.
De flesta har blivit smittade genom insektsbett/myggbett. Heltäckande klädsel och myggmedel skyddar.

– Eftersom inte alla hälsocentraler är bekanta med sjukdomen vill vi informera om utbrottet av harpest, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare.


Smitta kan ske på flera olika sätt, till exempel genom:

  • bett av en smittad mygga eller annan insekt
  • direkt beröring med ett smittat djur
  • inandning av damm, förorenat med sjuka djurs urin eller avföring
  • intag av smittat vatten.

Symtom
Vid tularemi insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk och illamående. Om man har smittats via direktkontakt med ett sjukt djur (ofta hare) eller via insektsbett, uppstår i regel ett sår lokalt, och de näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma.

Personer som har smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation. Vid intag av smittat vatten insjuknar man även med sår i munnen och svalget.


Folkhälsomyndigheten

Mer om harpest

Uppdaterad 2019-08-15