Förändrat arbetssätt

Från och med 30 september 2019 ska varje vårdenhet själv kontakta vårdhygien när man upptäcker en smittspårningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen.

Tidigare har Smittskydd informerat Vårdhygien om fyndet av smittspårningspliktig sjukdom eller smittspårningspliktigt bärarskap (exempelvis MRSA, VRE, ESBL Carba)

Förändringen kommer sig av att vårdhygienenheten flyttat från Smittskydd till Patientsäkerhetsenheten. Det är orsaken till att Smittskydd inte kan meddela vårdhygien.

När vårdenheten kontaktat vårdhygien så kommer fortsatt smittspårningsarbete att fortlöpa som förut.

 

Läs gärna rutinen:
När Vårdhygien ska kontaktas

 

 

Eventuella frågor om denna nyhet kan ställas till
vardhygien@regiongavleborg.se   och  smittskydd@regiongavleborg.se

Anette Winberg                                         Signar Mäkitalo
Enhetschef Vårdhygien                            Smittskyddsläkare
Region Gävleborg                                     Region Gävleborg

 

 

Uppdaterad 2019-10-03