Könssjukdomar för partnerspårare

Nedan information är riktad till certifierade partnerspårare i Region Gävleborg.

Provtagningsanvisningar

Provtagningsanvisningar för klamydiatest
- Provtagning urinprov - bildspel
- Provtagning vaginalprov - bildspel

Gonorré provtagning - ta prov från flera lokaler
Provtagningsanvisningar övriga prov
Prov som bekostas av smittskydd 

Smittskyddsanmälan och smittskyddsblad

SmiNet - Elektronisk anmälan med kod 
Smittskyddsanmälan och smittspårning - regiongemensam rutin
Smittskyddsblad 

Brev och blanketter

Partnerbrev 1  2018-08-28
Partnerbrev 2  2018-08-28
Brev - behandling  2016-09-27

Smittspårningsjournal - blankett 2017-04-26

Byte av behandlande läkare/remittering till partnerspårare. - blankett

 

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren - klamydia, gonorré och syfilis:

Fyll i blankett manuellt och skicka till: Smittskydd, budstation -85-  


Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren - övriga sjukdomar:

Fyll i blankett manuellt och skicka till: Smittskydd, budstation -85- 

  1. Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregelmot förhållningsregler

 

Kvalitetssäkring klamydia

Rapportblad - elektronisk blankett 

Om du får problem med att skicka kvalitetssäkringen elektroniskt, ring Smittskydd 026-15 53 08 eller maila smittskydd@regiongavleborg.se

 

Mer information

Region Gävleborg
Partnerspårning i Gävleborg - praktisk information för partnerspårare
HIV - Anonym provtagning - rutin
Smittspårningshandlingar regler för gallring - regiongemensam rutin
Kondomutbud
Affischer och annat material för klamydia.se 

 

Folkhälsomyndigheten
Samtalsguide för motiverande samtal 
Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 
Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen 

 

Läkemedelsverket
Sexuellt överförbara bakteriella infektioner 

 

Socialstyrelsen
Kvinnlig könsstympning - för hälso- och sjukvårdspersonal
Meddelandeblad HIV/STI 
Smittspårning vid sexuellt överförbara  infektioner