Epidemiberedskap

Epidemi och pandemiplaner

Ebola

Epizootier Länsstyrelsen Gävleborg

Försändelse med misstänkt farligt ämne

Internationella hot mot människors hälsa, IHMH

Sjukhusutbrott       


 

Folkhälsomyndigheten

IHR och underrättelseskyldighet 

Kapacitet vid karantänshamnar och karantänsflygplatser - vägledning

Uppdaterad 2021-01-26