Epidemiberedskap

Epidemi och pandemiplaner

Ebola

Epizootier Länsstyrelsen Gävleborg

Försändelse med misstänkt farligt ämne

Internationella hot mot människors hälsa, IHMH

Sjukhusutbrott       


 

Folkhälsomyndigheten

Hälsokontroller av passagerare och personal på flyg och fartyg gällande nya coronaviruset - 2020-02-17

IHR och underrättelseskyldighet 

Kapacitet vid karantänshamnar och karantänsflygplatser - vägledning

Uppdaterad 2020-02-18