Covid-19

Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig

Allmänt
Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Handläggnings-rekommendationer

Handläggning i sjukvården Region Gävleborg

Akutmottagning-triagering

Åtgärder inför provtagning

Provtagning av personal

Skyddsutrustning

Förlossning

Lista smittutsatta personer i vård och omsorg

Smittfrihet

Enligt diskussion med Folkhälsomyndigheten 2020-03-31 gäller enligt dagens kunskapsnivå allmänt för smittfrihet för konstaterat fall av covid-19:

  • Symtomfrihet i två dagar och
  • att det gått 7 dagar efter symtomdebut (orsak till 7 dagar är att en del får förnyade symtom inom 7 dagar efter första symtom).

I vissa fall så kan det dröja längre till smittfrihet och då gäller det oftast mycket svårt sjuka som har haft behov av respiratorvård. Då sker individuell bedömning.

 

Behandling av covid-19 enligt RAV

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

Övrigt

Aktuell information om utbrottet

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod 

Smittskyddsblad

Läkarinformation - reviderad 2020-03-13
Patientinformation - reviderad 2020-03-13