Allmänheten information

Information om olika sjukdomar

Folkhälsomyndigheten  -  smittsamma sjukdomar
Könssjukdomar 

Influensainformation

Håll dig frisk - Vaccinera dig mot influensa - länk till 1177
Öppettider för vaccination - länk till 1177


Klamydia

Här kan du testa dig i Gävleborg - telefonnummer till mottagningar
Här kan du beställa ett kit från klamydia.se - kostnadsfritt 

Patientbroschyrer 

ESBL-  Dubbelsidig utskrift A5-folder  eller för att läsa på skärm
MRSA- Dubbelsidig utskrift A5-folder eller för att läsa på skärm
VRE -   Dubbelsidig utskrift A5-folder eller för att läsa på skärm

Resevaccination

Information om resevaccinationsmottagningar i Gävleborg 

 

Råd om antibiotikabehandling

Översatta till svenska, finska, engelska, arabiska,somaliska,sorani och spanska,
Folkhälsomyndigheten:

Sveriges kommuner och landsting

Övriga råd, ej översatta

Film om antibiotika - Antibiotika eller inte

 

Råd till föräldrar med barn i förskola och skola

Folkhälsomyndigheten och Region Gävleborg:

 

TBE information

Information för allmänheten - Smittskydd Gävleborgs rekommendationer
Sjukdomsinformation - Folkhälsomyndigheten
TBE karta över riskområden 
Fästingar - Broschyr