Hygienombud

Hygienombudsmöten hösten 2019

Bollnäs sjukhus, onsdag 6 november - Konferensrum 4 - 8.30-15.30

Gävle sjukhus, måndag 18 november - Brömssalen - 8.30-15.30

Hudiksvalls sjukhus, torsdag 5 december - Samlingssalen - 8.30-15.30

Anmälan

Anmälan - anmäl dig senast en vecka innan respektive tillfälle.

Presentationsmaterial och anteckningar

Hygienombudsmöten 

Utbildning av observatörer våren 2017 - basala hygienrutiner och klädsel

Hygienombudets ansvar

Består av:

  • Förmedla hygieninformation inom sin vårdenhet.
  • Delta vid fortlöpande utbildningar och informationstillfällen. 
  • Vara stödperson vid de tillfällen när problem och oklarheter rörande hygienfrågor uppstår.
  • Vara länken mellan hygiensjuksköterskan och vårdenheten.