Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs oberoende av vårdgivare och vårdform.
Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 gäller från 1 januari 2016.

Hygien- och klädregler - Rutin i Region Gävleborg

Blankett hygien- och klädregler - För studerande med patientnära kontakt

Rena kläder och rena händer i vård och omsorg - Kläd- och hygienrutiner i kommunen 

Så här gör du en korrekt handdesinfektion - Instruktion med bilder

Undersökningshandskar - rekommendationer - Råd om val, användning och förvaring av handskar

Basic hygiene routines and dress code for healthcare staff 

 

Utbildning i basala hygienrutiner

Utbildningen vänder sig till personal inom regionen, privata vårdgivare samt kommunal vård och omsorg i Gävleborgs län.

Utbildningen är ca 15 minuter lång och ger dig kunskap om arbetssättet Basala hygienrutiner.

När du har genomfört utbildningen kan du skriva ut ett personligt diplom.

E-utbildning i Basala hygienrutiner  - Svenska

E-utbildning i Basala hygienrutiner - Engelska 

Utbildningen är utvecklad av Vårdhygien Stockholm.