Multiresistenta bakterier (MRB)

Handlingsprogram och riktlinjer för multiresistenta bakterier (MRB)

ESBL

Klicka här för att läsa mer om ESBL 

ESBLcarba

Klicka här för att läsa mer om ESBLcarba 

MRSA 

Klicka här för att läsa mer om MRSA 

VRE 

Klicka här för att läsa mer om VRE 

Screeningodling

Aktuella områden för screening av multiresistenta bakterier - pdf

Screening - Patient
Screening - Personal


Patientinformation- Broschyrer

ESBL          dubbelsidig utskrift A5 -folder eller för att läsa på skärm
ESBLcarba dubbelsidig utskrift A5-folder eller  för att läsa på skärm 
MRSA         dubbelsidig utskrift A5-folder eller för att läsa på skärm 
VRE            dubbelsidig utskrift A5-folder eller för att läsa på skärm