Information för kommunerna

Norovirus (calici)

Registrering av sapo/norovirus fylls i efter avslutat utbrott

  • Formulär - Patient, ska inte skickas till Vårdhygien
  • Formulär - Personal, ska inte skickas till Vårdhygien

Checklista SÄBO vid misstanke om norovirus

Egenkontroll kommunen 

Checklista vårdhygienisk standard 

Lathund till checklista

Hygienprotokoll

Protokoll för hygienrond - Ifyllbar

Hygienråd

Hygienråd för kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län - Uppdaterad 2018-12-12

Självskattning basala hygienrutiner

Enkät att besvara  - Skriv ut och fyll i 

Planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Broschyr 

Broschyren riktar sig till boende, anhöriga och personal vid särskilt boende för äldre.
Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen - Broschyr för utskrift

Om du istället vill beställa broschyrer,  klickar du här.

Vaccinationsrekommendation för kommun

Att förebygga smitta i kommuner - Smittskyddsläkarens rekommendation om vaccination