Vårdhygien

Vårdhygien är en rekommenderande enhet.
Arbetet syftar till god hygien i vård- och omsorgsverksamheter.

Vårdhygien erbjuder bland annat:

  • Besök vid APT
  • Granskning av rutiner
  • Hospiteringar
  • Hygienronder
  • Rekommendationer via e-post
  • Stöd i arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner
  • Stöd och ledning vid utbrottshantering
  • Stöd till verksamheterna och alla involverade i olika byggnadsprojekt för att uppnå god hygienisk standard
  • Telefonkonsultation
  • Utbildningar i frågor om god hygien i vården

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till Vårdhygien


 

Affischer

Affischer om hygien- och klädregler - Beställ via länken

Byggnation

Byggnationer  rutiner och handläggning

Norovirus

Norovirus rutiner och handlägging  

Hygienrutiner kommunen

Hygienrutiner för kommunerna i Gävleborg 

Hygienrutiner regionen 

Hygienrutiner för personal inom hälso- och sjukvård i Region Gävleborg 

Hygienombud

Information för hygienombud. 

Obligatorisk hygienutbildning 

Region Gävleborg
Utbildning för all personal i patientnära vård