Vaccinbrist

Vaccinbrist - Information och rekommendationer

Information från Folkhälsomyndigheten

 

Licensläkemedel - Information från Läkemedelsverket

För att Apoteket ska kunna expediera ett licensläkemedel krävs att det finns en godkänd licens.
Observera att licensmotiveringen måste gå via "KLAS".

Skapa licensmotivering - För förskrivare
Information om hur licensansökning görs 
Hur du skriver och skickar in en licensmotivering i det nya licenssystemet. 

 

Prioritering vid brist på MPR-vaccin inom barnhälsovården - uppdaterad 2019-11-18

Det råder brist på MPR-vaccin hos leverantören och nästa leverans förväntas i mitten på december. Detta kan leda till att vaccindoser som redan finns inom verksamheten inte räcker till för alla planerade vaccinationer under de kommande veckorna.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande prioritering vid brist på MPR-vaccin vid enskilda BVC-enheter:

Tillgängliga doser bör i första hand reserveras till tidigare ovaccinerade barn som bedöms vara i behov av MPR-vaccination inför utlandsresa.

 


Leveransstatus från AJ Vaccines

Uppdaterad 2018-12-27
Leveransstatus 

  • BCG
  • Difteri vaccin
  • PPD
  • Tetanus 

Leveransstatus från GSK

Uppdaterad 2019-11-05

Barnvacciner
Cervarix
slut, möjligen åter under 2020
Infanrix Polio 0 doser, under hela 2019
Priorix slut, åter i lager i mitten av januari 2020
Varilrix slut, åter i lager i mitten av januari 2020

 

Information angående överkänslighet mot ägg

Encepur- vaccin mot fästingburenvirusencefalit 

Vaccin avtal och information om beställning

Vaccin - Avtalade priser och information om beställning - Läkemedelsenheten

Läkemedelsförsörjning  A - Ö för läkemedelsbeställare
I A - Ö för läkemedelsbeställare finns praktisk information kring läkemedelsbeställning i Region Gävleborg.

Informationsbrev till föräldrar

Nu finns ett brev med information till föräldrar om uppskjuten vaccination som bör bifogas i kallelsen till femårshälsobesök - Se brevet här

 

Vaccin fungerar!

Affisch från Folkhälsomyndigheten

Går att ladda ner eller beställa från Folkhälsomyndigheten