Vaccination

Barnvaccinationer

Barnvaccination

Komplettering av vaccination hos tidigare ofullständigt vaccinerade barn/ungdomar

Vaccinationsschema - WHO

Personalskydd

Skydd för personal, samlad information - länk till annan sida

Resevaccinationer

Resevaccination

Vaccination mot olika sjukdomar

Övrigt

Information om vaccinbrister 

Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården - Föreskrift HSLF-FS 2017:37

Behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel - Föreskrift HSLF-FS 2018:43

Vaccin - Avtalade priser och information om beställning - Läkemedelsenheten 

Att förebygga smitta i kommuner - Smittskyddsläkarens rekommendation om vaccination

Vaccinationer till människor på flykt - rekommendationer till hälso- och sjukvården - Folkhälsomyndigheten

Vaccin fungerar - Affisch - Går att ladda ner eller beställa från Folkhälsomyndigheten