Svevac - behörighet

Ansökan om behörighet/borttag av behörighet till vaccinationsregistret Svevac

Svevac - ansökan om behörighet

Ange om det gäller en ny, ändrad användare, avregistrering av en användare eller ny anmälan på grund av information om HSAid.

Ansökan - avregistrering *

Uppgifter om vårdenhet/mottagning

Typ av mottagning *
Kommun *
Ansluten till Svevac sedan tidigare? *

Uppgifter om användaren

Behörighet i Svevac *
Önskar du erhålla dina inloggningsuppgifter via e-post? *

Samtycke hantering av personuppgifter
Jag ger samtycke till att Region Gävleborgs nämnder får lagra de uppgifter jag lämnat i det här formuläret. Uppgifterna används för att administrera denna beställning och hålla register över vilka som har behörighet till Svevac.

Informationen samlas in av Region Gävleborgs nämnder. Den eller de nämnder som hanterar dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta dataskyddsombud@regiongavleborg.se

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter http://regiongavleborg.se/dataskydd