Informationsmaterial - STRAMA

Foldrar, broschyrer, affischer för minskad antibiotikaanvändning. För vårdpersonal och för patienter.

För vårdpersonal

Blanketter

BVC

Affisch "Bakterier i urinen hos äldre" - exempel på affisch för väntrum

Väntrumsmaterial

Affischer

Film
Antibiotika väntrumsfilm

För patienter

Allmänna råd:

Urinvägsinfektioner:

Luftvägsinfektioner:
Folkhälsomyndigheten
Översatta till svenska, finska, engelska, arabiska,somaliska,sorani och spanska.

Informationsmaterial om användning av antibiotika

 

Filmer om antibotika