Kontakt

Lokal Stramagrupp Gävleborg

  • Vakant, smittskyddsläkare/stramaordförande
  • Khalil Khalil, ST-läkare Sandviken Södra
  • Robin Razmi, ST läkare infektion
  • Tobias Westin, apotekare, läkemedelsenheten
  • Roger Granström, bakteriolog, Klinisk Mikrobiologi Laboratoriet Gävle
  • Åsa Johansson, kanslist/stramasjuksköterska
  • Rikard Samuelsson, kommunikationsavdelning
  • Ilona Veréb, hygienläkare Vårdhygien

 

Adjungerand medlem

  • Peo Hermansson, spec.allmänmedicin/medicinsk rådgivare

 

 

Styrgrupp Strama

Stryrgrupp Strama Gävleborg