BVC - Strama

BVC- Strama

Materialet bygger på tre hörnstenar:

 

  1. Bildspel BVC Strama - Spara ner det på din dator. Möjlighet finns att anpassa innehållet för lokala behov. Vi rekommenderar att programmet visas med dataprojektor. Alternativt kan bilderna skrivas ut på overheadfilm och visas med hjälp av OH-apparat.
  2. Strama BVC - Till dig som handledare, med hjälptexter och bakgrundsfakta till varje bild. Här finns också pedagogiska tips och förslag på diskussionsfrågor.
  3. Flyer om förkylning i A4-format och broschyr om förkylning i A5-format att lämna till föräldrarna efter utbildningen slut.

Bildspel BVC Strama - Engelska - länk till Region Halland

BVC - barn, infektioner och antibiotika - affisch