Strama

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Resistenta (motståndskraftiga) bakterier ökar oroande snabbt, vanliga infektioner blir svårare att bota. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att antibiotikaresistenta bakteriestammar är ett av våra största globala folkhälsoproblem.

Kontakt - Lokal Stramagrupp Gävleborg 
Kontakt - Styrgrupp

Nationella Strama  

Datorversion

Mobil/surfplatta  QR-kod

 


 

Antibiotikabehandling

Gävleborgs och Läkemedelsverkets rekommendationer.

Antibiotikaförbrukning

Antibiotikaförbrukning i Gävleborg och Sverige.

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens i Gävleborg, Sverige och Europa

BVC - Strama

Svenska och Engelska

Infektionsverktyget

Antibiotika i slutenvården

Informationsmaterial

Foldrar, broschyrer, affischer för minskad antibiotikaanvändning - för vårdpersonal och för patienter

Strama mål och nätverk

Strama mål och Strama nätverk

Kvalitetsindikatorer vid digitala möten.

Strama nyhetsbrev

Från och med hösten 2015 kommer lokala Strama Gävleborg via e-post informera om nytt och aktuellt, smått och stort. Du kan även läsa numren här

Utbildningar

Utbildningar och presentationsmaterial

Veterinärer

Information riktad till veterinärer

Användbara länkar

Länkar