Smittskyddsblad

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. Där det finns översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.

Här hittar du översättningarna: Smittskyddsblad - Vårdgivarguiden 

Nedan finns Smittskyddsblad för läkare och patienter på svenska.