Webbutbildning om vårdrelaterade infektioner

VRI-smart är en utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner.
Klicka här för att komma till webbutbildningen VRI-smart.

 

Vårdrelaterad infektion är den vanligaste typen av vårdskada
Varje år drabbas ungefär 57 000 patienter av en vårdrelaterad infektion.
Vårdrelaterade infektioner bidrar till 3 - 4 dödsfall per dygn i Sverige, att jämföra med mindre än ett dödsfall per dygn i trafiken.
Många av dessa infektioner hade kunnat undvikas.

Uppdaterad 2020-05-29