Vaccinationer mot säsongsinfluensa – infomaterial på väg

I slutet av den här veckan (vecka 42) får du och din verksamhet informationsmaterial till influensavaccinationskampanjen 2022-2023. Vaccinationerna startar den 8 november. Hjälp till att sprida budskapet om vilka som bör vaccinera sig och varför det är viktigt.

Under cirka fyra veckor erbjuds gratis vaccination till personer som är 65 år eller äldre, gravida och patienter med vissa kroniska sjukdomar.

– Förtroendet för vårdpersonal är mycket stort och ditt ord väger tungt när det gäller att få våra patienter att överväga vaccination. Prata därför om vaccinationerna i patientmötet och ta stöd av informationsmaterialet, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare.

Affischmaterial att sätta upp

Som stöd för att föra det viktiga budskapet vidare har smittskydd, tillsammans med kommunikationsenheten, tagit fram olika typer av informationsmaterial.

Det finns till exempel en mall att fylla i enhetens öppettider för vaccination:
Mall för enhetens öppettider

Inom kort skickas också två stycken affischer ut till berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården. Den ena affischen visar exempel på huvudmålgruppen 65 år och äldre och det medföljer också en variant med en gravid kvinna; den andra affischen listar detaljerade riskgrupper. Affischerna kan med fördel sättas upp bredvid varandra.

Affisch säsongsinfluenca 2022-2023
Informationsmaterial är nu på väg till verksamheterna. Paketet kommer i en rulle och är märkt med en rosa etikett.

Övriga delar i informationskampanjen

Ytterligare information kommer i form av nyheter på Plexus och samverkanswebben, digitala skärmar, ett adresserat brev till alla personer i Gävleborg som är 65 år eller äldre (start distribution vecka 43), interaktion med föreningar, annonser i dagspress och digitala kanaler, marknadsföring i sociala medier med mera.