Uppdaterat mat- och preparatkort finns att beställa

Nu finns det en ny, uppdaterad version av mat- och preparatkortet. Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, Strama, har i samarbete med Läkemedelsenheten gjort en översyn av innehållet.

Valet av preparat och substanser på kortet är baserat på vilka perorala preparat som använts inom Region Gävleborg under de senaste två åren. Nytt i urvalet är att även antimykotika och antiparasitära läkemedel inkluderas.

I den uppdaterade versionen finns nu även kolumner med information om delbarhet, samt om läkemedlet ska intas i stående eller sittande ställning.

Delbarhetsinformationen är hämtad från FASS under våren 2021 och kan ändras beroende på om tillverkare tillkommer eller försvinner. För vissa preparat med flera olika tillverkare hänvisas till FASS.se

­– Kortet är tänkt att underlätta arbetet för medarbetare som arbetar patientnära, men också för farmaceuter på apotek, liksom övrig personal som har behov av kortets information, säger Åsa Johansson, Stramasjuksköterska, smittskydd. 

Beställ mat- och preparatkortet

Kontakta Smittskydd/STRAMA för tryckt version, via telefon 026-15 49 08 eller mejl till smittskydd@regiongavleborg.se.

Informationsmaterial – minskad antibiotikaanvändning

Mat- och preparatkortet finns att ladda ner. För vårdpersonal och för patienter finns också ytterligare mer infomaterial:

Foldrar, broschyrer, affischer

Nyfiken på Strama-frågor?

Resistenta (motståndskraftiga) bakterier ökar oroande snabbt, vilket leder till att vanliga infektioner blir svårare att bota. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att antibiotikaresistenta bakteriestammar är ett av våra största globala folkhälsoproblem.

Läs mer om arbetet med att skydda Antibiotikan - Strama Gävleborg