Tuberkulos – uppdaterad patient- och läkarinformation

Smittskyddsbladen med information till patient och läkare om tuberkulos är uppdaterade.

Tuberkulos – smittskyddsbladen finns publicerade på smittskyddsläkarföreningens och vårdguidens webbplatser.