Till dig som reser eller har rest från Storbritannien

Testa dig efter ankomst till Sverige

Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige samt på den femte dagen efter att du lämnade Storbritannien. Besök webbplatsen 1177 för bokning av test.

Har det gått mer än fem dagar sedan du kom från Storbritannien är det viktigt att du testar dig ändå. Rekommendationen att testa sig gäller barn i förskoleklass och uppåt, men inte yngre barn.

Läs hela nyheten från Folkhälsomyndigheten

Uppdaterad 2020-12-28