Sjukdomsinformation om apkoppor

En ökad smittspridning av apkoppor sker just nu i flera europeiska länder och Nordamerika. Apkoppor är en virussjukdom som huvudsakligen sprids från djur till människor, men överföring från människa till människa kan också ske.

Sjukdomen förekommer vanligtvis i västra och centrala Afrika och är ovanlig i Europa. Kunskapen om spridning, överföringsvägar och inkubationstid är ännu inte helt klarlagda i det aktuella utbrottet, men fallen i detta utbrott har varit bland män som har sex med män (MSM) och tros ha skett i samband med sex och intima kontakter.

Smittan bedöms inte som högsmittsam, det krävs nära kontakt för att den ska överföras. Sedan tidigare är det känt att viruset sprids via droppsmitta och via nära hudkontakt.

De vanligaste symptomen är

  • hudutslag med blåsor
  • feber
  • svullna lymfkörtlar
  • allmän sjukdomskänsla.

Hos de nyligen upptäckta fallen i Europa har hudutslagen varit lokaliserade till könsorgan, ljumskar, huden runt analöppningen samt i och kring munnen. Inkubationstiden är vanligtvis 7-14 dagar men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

När en person har symptom i form av genitala hudutslag eller blåsor på och kring könsorganen, som personen inte vet vad det beror på, ska hen kontakta vårdgivare för råd, se www.1177.se

Provtagningsindikation

Information om provtagningsindikation finns på Folkhälsomyndighetens websida.

Läs mer

Sjukdomsinformation om apkoppor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Ett fall av apkoppor rapporterat i Sverige — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)