Nytt beslut om influensavaccination för kommunpersonal

En revidering har gjorts av tidigare beslut 2021-11-12 om influensavaccination för kommunpersonal. Det nya beslutet gäller kommunpersonal inom vård och omsorg som arbetar patientnära och omsorgstagare med ökad risk för influensa.

  • Berörd kommunal personal erbjuds vaccination via hälsocentral på samma sätt som övriga rekommenderade grupper, i den mån kommunerna inte ordnar vaccineringen på annat sätt, till exempel via företagshälsovård.
  • Kostnaden för vaccinationen erläggs av den enskilde vid besöket på hälsocentralen, om kommunerna inte beslutat om annan handläggning.
  • Personalvaccinationen kan tidigast påbörjas från och med vecka 47 i samband med påfyllnadsdos av covidvaccin.
  • Personal som endast ska ta influensavaccination kan få det från och med vecka 49.

Vilka som omfattas att ha en ökad risk för influensa utgår från Folkhälsomyndighetens utökade rekommendationer.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontakt vid frågor

E-post: smittskydd@regiongavleborg.se