Nya avtalade vaccin mot fästingburen encefalit och Hepatit A

1 maj sker en del förändringar i Region Gävleborgs vaccinavtal, bland annat gällande vaccin mot fästingburen encefalit och Hepatit A. Här hittar du information om vilka vaccin som ska användas och hur de ska beställas.

Region Gävleborgs vaccinavtal styr vilka vaccin som ska användas. De flesta vaccin upphandlas nationellt av Adda Inköpscentral (tidigare SKL Kommentus). Ett fåtal vaccin upphandlas gemensamt av regionerna i Fyrklövern.

Dokumentet: Vaccin - Avtalade produkter och information om beställning beskriver vilka vaccin som är avtalade och som därmed ska användas inom Region Gävleborg. Dokumentet beskriver även hur beställning ska ske för att beställaren ska få avtalade priser.

Förändringar från 1 maj 2022:

  • Vaccin mot fästingburen encefalit. Nytt fabrikat som ska användas är Encepur Vuxen och Encepur Barn (tidigare FSME-Immun).
  • Vaccin mot Hepatit A. Nytt fabrikat som ska användas är Vaqta (tidigare Havrix/Avaxim).
  • Vaccin mot Rabies. Nytt fabrikat som ska användas är Rabies-Imovax (tidigare Verorab).

Mer information om de nationella vaccinavtalen finns på Addas webbplats:
Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet — Adda - Fd SKL Kommentus

Ramavtal Vacciner 2020 — Adda - Fd SKL Kommentus