Influensavaccinationer hösten 2022 – förberedelser och tips

Årets vaccinationer mot säsongsinfluensa startar tisdag 8 november vecka 45. Informationsmaterial kommer att skickas ut till verksamheterna i mitten av oktober. Men redan nu kan du och din verksamhet börja det förberedande arbetet.

Det här gäller influensasäsongen 2022–2023

  • Informationsbrev om säsongsinfluensan skickas hem till alla invånare som är 65 år och äldre. Här framgår tider som gäller för den hälsocentral där hen är listad, alternativt eventuell vaccinationsplats om flera hälsocentraler samverkar. Ett frågeformulär bifogas utskicket och uppmaningen är att ta frågeformulär ifyllt till vaccinationstillfället.
  • Se över era kontaktuppgifter på webbplatsen 1177.se. Se tidigare nyhet – Uppdatera kontaktkort inför influensavaccinationerna
  • Region Gävleborg har avtalat om 3 200 doser av förstärkt influensavaccin Fluad Tetra. Dessa ska endast erbjudas personer som är 65 år och äldre på särskilt boende, SÄBO. Beställning av Fluad Tetra görs av Läkemedelsenheten och leverans sker till utsedda hälsocentraler. MAS i varje kommun ansvarar för att informera Läkemedelsenheten till vilken/vilka hälsocentraler (HC) vaccinet ska levereras, och hur många förpackningar till varje HC. HC som får leverans blir fakturerade för vaccinkostnaden. HC rapporterar sedan in hur många doser de lämnat ut till kommunen och får ersättning från smittskydd. Inrapportering av vaccinationsdoser
  • All personal inom Region Gävleborg erbjuds kostnadsfri säsongsinfluensa vaccin 2022/2023. Personal kan vaccinera sig vecka 47-48 på de öppna vaccinationstillfällen som erbjuds på sjukhusen i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall (det gäller även studenter, praktikanter och inhyrd personal inom patientnära vård). Tid och plats kommuniceras bland annat på Plexus i oktober. Personal som inte har möjlighet att komma på dessa öppna vaccinationstillfällen går via ordinarie vaccinationsflöde på sin hälsocentral från och med 5 december och visar upp sitt e-tjänstekort.
  • Omvårdnadspersonal och sjukvårdspersonal i kommun eller privat regi är välkomna att vaccinera sig på ordinarie vaccinationsplatser från och med vecka 47. Smittskydd bekostar inte den vaccinationen, personal får begära ersättning för vaccination från sin arbetsgivare.
  • Vaccin mot pneumokocker enligt gällande rutin: Vaccination mot pneumokocker – Platina id 09-128818 (pdf). Möjlighet att vaccinera sig mot pneumokocker finns till viss mån på hälsocentralerna, efterfråga mer information på din hälsocentral.
  • De anpassade mRNA vaccinerna mot covid-19 kan ges samtidigt med standarddos influensavaccin (Vaxigrip Tetra). Det går även bra att ge de anpassade vaccinerna samtidigt med förstärkta (adjuvanterade) influensavaccin (Fluad Tetra). De vaccinerna får ges i två olika armar eller ben.
  • Nuvaxovid och standarddos influensavaccin kan ges samtidigt. Men det rekommenderas inte vaccination med Nuvaxovid och förstärkta influensavaccin (Fluad Tetra) samtidigt. Det skulle kunna kan ge upphov till lokala biverkningar.

Information till vården

Information om säsongsinfluensa 2022-2023 – Platina id 09-696798 (pdf)

Frågeformulär inför influensavaccination

Svensk version skickas hem till 65 år och äldre. 

Övriga översatta språk bör i första hand skrivas ut hemma och i andra hand fyllas i vid vaccinationstillfället. Hälsocentral ansvarar för det praktiska kring de övriga språken.

Frågeformulär till patient inför vaccinering finns översatt till olika språk: arabiska, engelska, finska, somali och tigrinja.

Dokumenten på de olika språken hittar du på sidan Influensasäsongen 2022-2023 under rubriken ”Frågeformulär till patient inför vaccinering”.

Influensainformation att ge till patienter

Informationsblad om influensa som kan ges till patient, exempelvis vid annat vårdbesök,  finns översatt till olika språk: arabiska, engelska, finska, somali och tigrinja.

Dokumenten på de olika språken hittar du på sidan Influensasäsongen 2022-2023 under rubriken ”Influensainformation på olika språk”. 

SMS-påminnelse till patient

Patienten beställer påminnelsen själv genom att  skicka meddelande till 71370 med texten VACCIN, men upplys gärna om denna möjlighet.

SMS skickas inför start av vaccination med länk till var och när vaccination sker.

Skriv ut affish om SMS påminnelse – Informationsmaterial vaccinationskampanj

"Du är den viktigaste nyckeln"

Du som möter patienter och anhöriga har en central funktion. Att sprida ordet om varför det är viktigt att vaccinera sig är en framgångsfaktor för att få fler att vaccinera sig. Det är särskilt viktigt under pågående pandemi.

– Du är helt enkelt den viktigaste nyckeln att få dem att överväga vaccination, förklarar Shah Jalal, smittskyddsläkare.

Nu påbörjar smittskydd tillsammans med kommunikationsenheten arbetet med att ta fram det nya kampanjmaterialet.

– Om du ser förra årets affischer sitta uppe någonstans i verksamheten så städa bort dem. I mitten av oktober kommer det nya materialet nå verksamheterna så håll utkik, tipsar Maria Larsson, vaccinsamordnare.