Hemisolering av anhöriga till covid-19 konstaterat fall

Smittrisken är 30-40 gånger högre att smittas i hushållet jämfört att smittas som vårdpersonal. Hemisolering införs därför av misstänkta fall. Med misstänkta fall menas här hushållskontakter, vuxna och gymnasieelever, men inte förskole-, grundskole- och gymnasiesärskoleelever.

Den som är hemisolerad lyder under smittskyddslagen som ett misstänkt fall och har skyddsplikt, det betyder att man inte ska utsätta andra för smittrisk. Misstänkta fall ska därför isoleras i hemmet under minst 7 dagar.

För den som kan, går det bra att arbeta hemifrån. Den som inte kan arbeta hemifrån, kan få smittbärarpenning. Smittbärarpenningen är lika stor som sjukpenningen.

Smittskydd Region Gävleborg

Folkhälsomyndigheten

Uppdaterad 2020-10-14