Det nya coronaviruset klassas som samhällsfarligt

Regeringen har beslutat att det nya coronaviruset covid-19 ska klassas som allmänfarligt och samhällsfarligt. Det ger smittskyddsmyndigheter rätt att besluta till exempel att individer ska undersökas, men också att besluta om att spärra av områden och besluta om karantän. Den nya förordningen gäller från 2 februari 2020.

I Region Gävleborg ger det befogenhet för Smittskydd Gävleborg att ta till den här typen av åtgärder.

Det är mycket ovanligt att den här typen av tvingande åtgärder behöver användas eftersom de flesta som drabbas av en sådan här sjukdom är angelägna om att undersökas och i förekommande fall behandlas på bästa möjliga sätt.

Handläggning coronavirus covid-19 finns på smittskyddets webbplats.

Uppdaterad 2020-02-27