Covid-19 vid badplatser

Folkhälsomyndighetens råd

Bedömningen är att bad i sig inte utgör en risk för smittspridning så länge avstånd hålls.

Virus skulle kunna tillföras vattnet från badande via avföring eller nysningar och hosta, eller via föroreningskällor som avlopp om det är ett strandbad.

Att en person smittas via vattnet bedömer vi dock som osannolikt eftersom virusets möjlighet att infektera påverkas av utspädning, transport och reningsprocesser.

Läs råden i sin helhet här

Föreskriften HSLF-FS 2020:12 innebär bland annat att man bör hålla avstånd till varandra, vilket kan innebära att man behöver anpassa sitt beteende även på badplatser.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och badvattenkvalité

Uppdaterad 2020-06-11