Vaccinationsdoser

Inrapportering av vaccindoser som hälsocentral lämnat till SÄBO, LSS och hemsjukvård under influensasäsongen 2019-2020.

Inrapportering vaccinationsdoser

Utlämnade doser

Rapporten avser vaccinationer utförda under perioden


Samtycke hantering av personuppgifter
Jag ger samtycke till att Region Gävleborgs nämnder får lagra de uppgifter jag lämnat i det här formuläret. Uppgifterna används för att administrera säsongsinfluensavaccineringen.

Informationen samlas in av Region Gävleborgs nämnder. Den eller de nämnder som hanterar dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta dataskyddsombud@regiongavleborg.se

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter http://regiongavleborg.se/dataskydd