Säsongsinfluensa-vaccination och pneumokocker

Aktuellt

 • Personalvaccinering mot influensa 2019-11-04
  Du som jobbar nära patienter kan precis som förra året vaccinera dig mot säsongsinfluensan kostnadsfritt när du visar upp ditt E-tjänstekort. Vaccinationerna startar denna vecka, läs mer och se öppettider.

 • Affischer på väg ut till enheterna
  I slutet av vecka 44 får du och din verksamhet informationsmaterial till årets influensavaccinationskampanj.
  Tack för hjälpen att sprida budskapet om vilka som bör vaccinera sig och varför det är viktigt.

 • Pneumovax 2019-10-14
  Pneumovax 10-pack finns nu  i lager hos leverantör. I leveransboxarna får det plats 4 st 10-pack och för att minska miljöpåverkan ber vi er att i möjligaste mån beställa fulla boxar.

 • Vaxigrip Tetra 2019-09-26
  Det går redan nu bra att lägga in era beställningar via Oriola för leverans under andra halvan av oktober.
  Från och med vecka 40 kommer leverantören att ha en begränsad mängd Vaxigrip Tetra 1-pack på lager för brådskande vaccineringar. 

 • Information till vården 2019-10-01
  Beställning, registrering och ekonomisk ersättning 

  

Frågeformulär till patient inför vaccinering

Influensavaccinering - Svenska

Frågeformuläret finns även på flera språk:
Arabiska, engelska, finska, somali, tigrinja

 

Pneumokockvaccinering - Svenska

Frågeformuläret finns även på fler språk:
Arabiska, engelska, finska, somali, tigrinja

 

Handläggning av influensa

Handläggning av misstänkt eller säkerställd influensa

Influensavaccination av gravid

Folkhälsomyndigheten:
Information till dig som är gravid -  Finns även på flera språk

Frågor och svar om influensavaccination av gravida 

Vaccination av gravida mot influensa, kunskapsöversikt för hälso- och sjukvården 

Informationsmaterial till vården

Informationsmaterial att skriva ut - länk till annan sida

Influensa och pneumokockinformation på flera språk

Informationsblad som kan ges till patient:

Arabiska, engelska, finska, somali, svenska och tigrinja

Injektionsteknik

Injektionsteknik - Vårdhandboken

IVAR

Så här använder du IVAR - lathund för Region Gävleborg

Så här användar du IVAR - lathund för privata vårdgivare

IVAR inrapportering - för regiondrivna hälsocentraler och mottagningar

IVAR  inrapportering - för privata vårdgivare

SÄBO

Hälsocentralerna rapporterar via ett formulär hur många doser de lämnat till SÄBO och hemsjukvård. 

Inrapportering av vaccinationsdoser - formulär

SÄBO registrerar doserna i Svevac.

Svevac

Alla vaccinationer ska registreras i Svevac.
Inloggning till Svevac. 

Viktigt:
Man måste registrera behörighet i Svevac även om man arbetar i journalsystemet PMO. Om man inte är registrerad användare så går inte vaccinationsinformationen över från PMO till Svevac.

Patienten behöver inte ge samtycke till att registrering görs i Svevac.
Länk till information om samtycke
Mer om Svevac

Ordinationsrätt för sjuksköterskor

Enl HSLF-FS (2018:43) §9, stycke 3 får sjuksköterskor ordinera influensavaccin endast till riskgrupper. Riskgrupper är väl definierade i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och omfattar personer som kan förväntas få en svår influensainfektion.

Således omfattas inte vårdpersonal i allmänhet av sjuksköterskas ordinationsrätt.

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

 

Vaccin avtal och information om beställning

Vaccin - Avtalade priser och information om beställning - läkemedelsenheten