Säsongsinfluensa-vaccination och pneumokocker

Aktuellt

Information till vården publiceras i augusti.

 

Frågeformulär till patient inför vaccinering

Influensavaccinering - Svenska

Frågeformuläret finns även på flera språk:
Arabiska, engelska, finska, somali, tigrinja

 

Pneumokockvaccinering - Svenska

Frågeformuläret finns även på fler språk:
Arabiska, engelska, finska, somali, tigrinja

 

Handläggning av influensa

Handläggning av misstänkt eller säkerställd influensa

Influensavaccination av gravid

Folkhälsomyndigheten:
Information till dig som är gravid -  Finns även på flera språk

Frågor och svar om influensavaccination av gravida 

Vaccination av gravida mot influensa - kunskapsöversikt

Informationsmaterial till vården

Informationsmaterial att skriva ut - länk till annan sida

Influensa och pneumokockinformation på flera språk

Informationsblad som kan ges till patient:

Arabiska, engelska, finska, somali, svenska och tigrinja

Injektionsteknik

Injektionsteknik - Vårdhandboken

IVAR

Så här använder du IVAR - lathund för Region Gävleborg

Så här användar du IVAR - lathund för privata vårdgivare

IVAR inrapportering - för regiondrivna hälsocentraler och mottagningar

IVAR  inrapportering - för privata vårdgivare

SÄBO

Hälsocentralerna rapporterar via ett formulär hur många doser de lämnat till SÄBO och hemsjukvård. 

Inrapportering av vaccinationsdoser - formulär

SÄBO registrerar doserna i Svevac.

Svevac

Alla vaccinationer ska registreras i Svevac.
Inloggning till Svevac. 

Viktigt:
Man måste registrera behörighet i Svevac även om man arbetar i journalsystemet PMO. Om man inte är registrerad användare så går inte vaccinationsinformationen över från PMO till Svevac.

Patienten behöver inte ge samtycke till att registrering görs i Svevac.
Länk till information om samtycke
Mer om Svevac

Ordinationsrätt för sjuksköterskor

Enl HSLF-FS (2018:43) §9, stycke 3 får sjuksköterskor ordinera influensavaccin endast till riskgrupper. Riskgrupper är väl definierade i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och omfattar personer som kan förväntas få en svår influensainfektion.

Således omfattas inte vårdpersonal i allmänhet av sjuksköterskas ordinationsrätt.

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

 

Vaccin avtal och information om beställning

Vaccin - Avtalade priser och information om beställning - läkemedelsenheten