Säsongsinfluensa-vaccination och pneumokocker

Aktuellt

Affisch SMS-påminnelse om vaccination

 

 

 

Frågeformulär till patient inför vaccinering

Influensavaccinering 

Pneumokockvaccinering 

Handläggning av influensa

Handläggning av misstänkt eller säkerställd influensa

Influensavaccination av gravid

Folkhälsomyndigheten:
Information till dig som är gravid -  Finns även på flera språk

Frågor och svar om influensavaccination av gravida 

Vaccination av gravida mot influensa, kunskapsöversikt för hälso- och sjukvården 

Informationsmaterial

Informationsmaterial att skriva ut - länk till annan sida

Injektionsteknik

Injektionsteknik - Vårdhandboken

IVAR

Så här använder du IVAR - lathund för Region Gävleborg

Så här användar du IVAR - lathund för privata vårdgivare

IVAR inrapportering - för regiondrivna hälsocentraler och mottagningar

IVAR  inrapportering - för privata vårdgivare

SÄBO

Hälsocentralerna rapporterar via ett formulär hur många doser de lämnat till SÄBO och hemsjukvård. 

Inrapportering av vaccinationsdoser - formulär

SÄBO registrerar doserna i Svevac.

Svevac

Alla vaccinationer ska registreras i Svevac.
Inloggning till Svevac. 

Viktigt:
Man måste registrera behörighet i Svevac även om man arbetar i journalsystemet PMO. Om man inte är registrerad användare så går inte vaccinationsinformationen över från PMO till Svevac.

Patienten behöver inte ge samtycke till att registrering görs i Svevac.
Länk till information om samtycke
Mer om Svevac

Vaccin avtal och information om beställning

Vaccin - Avtalade priser och information om beställning - läkemedelsenheten