Könssjukdomar för vården

Handläggning av könssjukdomar 

 

Klamydia

Personer upp till 23 år remitteras till ungdomsmottagning/könsmottagning.
Över 23 år remitteras till könsmottagningen/familjecentrum.
Lista med partnerspårare 


Använd denna blankett - Anmälan om byte av behandlande läkare
Remittering av klamydiapatient

Om klamydia internettest:
Till dig som träffar en klamydia.se patient
Till dig som träffar en Vitadix patient 

Gonorré

Alla patienter med gonorré ska remitteras till Könsmottagningen för behandling och smittspårning.
Könsmottagningen tel. 026-15 42 16

Använd denna blankett - Anmälan om byte av behandlande läkare
Viktigt att ta prov från flera lokaler - läs mer här 

Hiv

Patienter med hiv remitteras till infektionsmottagningen eller barnmottagningen för handläggning och smittspårning. 
Använd denna blankett - Anmälan om byte av behandlande läkare

Syfilis

Patienter med syfilis remitteras oavsett ålder till Könsmottagningen för bedömning. Könsmottagningen tel. 026-15 42 16

Använd denna blankett - Anmälan om byte av behandlande läkare

 

Remiss till partnerspårare som även bör ge behandling

Använd denna remiss för utskrift, lista med partnerspårare 

  • Personer upp till 23 år remitteras till Ungdomsmottagning/Könsmottagning.
  • 24 år och äldre remitteras till Könsmottagning/Barnmorskemottagning/Familjecentrum 
  1. Använd blanketten Anmälan om byte av behandlande läkare enligt smittskyddslagen 2004:168.
  2. Fyll i alla uppgifter och skicka remissen med internposten snarast. 
  3. Bifoga kopia på provsvaret så att partnerspåraren kan göra en kompletterande anmälan efter partnerspårningen. 
  4. Kontakta om möjligt partnerspåraren per telefon som i många fall genast kan kontakta patienten och avtala tid.

Klinisk anmälan skickas till Smittskydd via SmiNet

Anmälan till Sminet, via denna länk: www.sminet.se
Saknar du inloggningskod till SmiNet- beställ kod till SmiNet här

Information till läkare och patient om anmälningspliktiga sjukdomar