Tidigare nyheter HIV/STI

Sexuellt riskbeteende i samband med utlandsresor
Folkhälsomyndigheten har gett ut en ny publikation, läs mer.

 

Metoder för att främjan en god hälsa bland hbtq-personer Folkhälsomyndigheten har publicerat rapporten "Metoder för att främjan en god hälsa bland hbtq-personer". Rapporten beskriver resultatet från en kartläggande litteraturöversikt kring metoder man testat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa bland hbtq-personer. Läs mer här.

 

Uppföljningstid efter hiv-exposition Folkhälsomyndigheten och referensgruppen för antiviral terapi ( RAV) har gett ut ett kunskapsunderlag - Uppföljning efter hiv-exposition.