Tidigare nyheter HIV/STI

Världsaidsdagen 1 december 2019
Världsaidsdagen, World Aids Day (WAD), är en minnesdag för alla som har dött i aids men också en dag då människor över hela världen visar sitt stöd för alla de miljoner människor som lever med hiv.

Dagens hiv-mediciner är så effektiva att den som har välbehandlad hiv inte smittar vid sex. För dig själv och andras skull: känn till din status! Testa dig för hiv, gonorré, syfilis och klamydia.

Läs mer på www.hividag.se

 

Sexuellt riskbeteende i samband med utlandsresor
Folkhälsomyndigheten har gett ut en ny publikation, läs mer.

 

Metoder för att främjan en god hälsa bland hbtq-personer Folkhälsomyndigheten har publicerat rapporten "Metoder för att främjan en god hälsa bland hbtq-personer". Rapporten beskriver resultatet från en kartläggande litteraturöversikt kring metoder man testat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa bland hbtq-personer. Läs mer här.

 

Uppföljningstid efter hiv-exposition Folkhälsomyndigheten och referensgruppen för antiviral terapi ( RAV) har gett ut ett kunskapsunderlag - Uppföljning efter hiv-exposition.