HIV/STI - samordning

Kontaktperson Elaine Persohn
HIV/STI-samordnare telefon 026-15 51 50


Aktuellt

Hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter
Litteraturöversikten sammanfattar det aktuella kunskapsläget om hiv- och STI-preventiva insatser riktade till migranter.

 

Tidigare nyheter  
 

Handlingsplan

Handlingsplan för förebyggande av hiv/STI och oönskade graviditeter 2018-2021.

Ledningsgrupp mot hiv/STI och oönskade graviditeter

Vårens möte blir 4 mars 2020.

Protokoll från ledningsgruppen 

Lokala hiv/STI-grupper i Gävleborg

Läs mer om lokala hiv/STI-grupper 

Statsbidrag 2019

Ansökan verksamhets- och projektbidrag för hiv/STI-prevention.
Nu kan ideella organisationer på regional och lokal nivå söka projektbidrag för hiv/STI-prevention 2020. Sista dag för ansökan var 2 september 2019. 

Folkhälsomyndigheten

Ny förordning om stadsbidrag

Utbildning

Broschyr/material

Kondomutbud

Affischer och annat material för klamydia.se 

Övrigt