Förskolan och skolan

Nedan har vi samlat information om hur man kan minska smittspridningen på förskolor samt råd till föräldrar och personal.

Information till föräldrar

 

Information till personal

 

Vaccination av barn

Alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot nio allvarliga sjukdomar genom barn- och skolhälsovården. Vissa barn, som löper ökad risk för smitta eller som riskerar att bli extra svårt sjuka, erbjuds dessutom vaccination mot fyra andra sjukdomar.
Folkhälsomyndigheten:

Världshälsoorganisationen, WHO

 

Allmänna råd om städning

Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet -  Folkhälsomyndigheten