Information om hälsosamtal och vård för nyanlända

Hälsoundersökning och vaccination av migranter i Gävleborg

 

Samverkan i Gävleborg

Socialstyrelsen

 

Folkhälsomyndigheten

Flyktingsituationen i Sverige - Samlad information om: 

  • Riskbedömning av smittspridning
  • Vägledning om prioritering för vård
  • Vaccinationsrekommendation
  • Affischer om god handhygien på åtta olika språk
  • Vård och sjukdomsinformation på andra språk  
  • Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden
  • Frågor och svar om asylboenden

Rekommendation om kokning av dricksvatten vid vattenburen smitta på flera språk:
Arabiska, engelska, farsi, finska, franska, somali och tigrinska

Kommunikationsstöd för människor på flykt 

DART: Kommunikations- och dataresurscenter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, har tagit fram två bildstöd för samtal med människor som har flytt. Bildstöden går att ladda hem från internet och finns på svenska, engelska och arabiska.De går att använda digitalt och att skriva ut på papper. www.kom-hit.se/flykting 

 

Va med

Va med.se är en nationell plattform för samhällsinformation, sfi och etablering som vänder sig till dig som arbetar med nyanländas etablering.  Ett informations- och metodmaterial som utgår från värden, välfärdsstat och vardagsliv.

Övrigt