Antibiotikaansvarig

Anmälan av antibiotikaansvarig på vårdenhet/mottagning inom slutenvård.

Antibiotikaansvarig - anmälan

Nyanmälan, ändrad anmälan eller avanmälan

Uppgifter om vårdenhet/mottagning där antibiotikaansvarigheten gäller

Samtycke hantering av personuppgifter

Jag ger samtycke till att Region Gävleborgs nämnder får lagra de uppgifter jag lämnat i det här formuläret. Uppgifterna används för att administrera denna beställning och hålla register över antibiotikaansvariga.

Informationen samlas in av Region Gävleborgs nämnder. Den eller de nämnder som hanterar dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta dataskyddsombud@regiongavleborg.se

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter http://regiongavleborg.se/dataskydd