Uppdragsbeskrivning

 

Uppdragsbeskrivning

För dig som är kontaktperson till Smittskydd/Strama Region Gävleborg
Uppdragsbeskrivningen  - pdf 

Lathund för hälsocentraler

Angående några sjukdomar som omfattas av Smittskyddslagen
Lathund - pdf

Anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga och allmänfarliga sjukdomar - tabell

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom

Länk till dokumentet - pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2020-11-16