Smittskyddsanmälan

Smittskyddsanmälan ska ske senast dagen efter misstanke eller diagnos.
SmiNet används av vården för att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Här gör du smittskyddsanmälan elektroniskt

SmiNet - Elektronisk anmälan med kod 
Regiongemensam rutin för smittskyddsanmälan och smittspårning
Smittskyddsanmälan - lathund

Anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga och allmänfarliga sjukdomar - Tabell
Allmänfarliga sjukdomar där förhållningsregler ska ges - Lista
Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen - Folkhälsomyndigheten juli 2018
 

Information till läkare och patient om anmälningspliktiga sjukdomar

Smittskyddsblad

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom

Länk till dokumentet - pdf

Blanketter

Anmälan till smittskyddsläkaren - brott mot förhållningsregler

Paragrafärende klamydia, gonorré och syfilis:

 

Övriga sjukdomar:

Byte av behandlande läkare
Blankett för utskrift 

Remittering till partnerspårare
Blankett för utskrift
Lista med partnerspårare 

SmiNet smittskyddsanmälan för utskrift 
Smittskyddsanmälan 

Blanketterna skickas per post till Smittskydd, bud 85.
Gävle sjukhus Smittskyddsläkaren Budstation -85- 801 87 Gävle 

 

Praktiska råd om smittskyddsanmälan 

Instruktionsfilm om hur du gör en smittskyddsanmälan i SmiNet - Film
Saknar du inloggningskod till Sminet? - beställ kod till SmiNet här


Information till chefer om smittskyddsanmälan
Information till läkare om smittskyddsanmälan 

  

Handläggning av könssjukdomar 

Handläggning av könssjukdomar - Information för vården  - Remiss för partnerspårning, lista med partnerspårare och smittskyddsanmälan.
Könssjukdomar information till partnerspårare

 

Handläggning av tarmsjukdomar

Tarmsmitta och åtgärder och frågeformulär vid tarmsjukdom

 

Övrigt

Prov som bekostas av Smittskydd