Smittskyddsanmälan

Smittskyddsanmälan ska ske senast dagen efter misstanke eller diagnos.
SmiNet används av vården för att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Här gör du smittskyddsanmälan elektroniskt

SmiNet - Elektronisk anmälan med kod 
Film - hur du gör en smittskyddsanmälan
Regiongemensam rutin för smittskyddsanmälan och smittspårning
Smittskyddsanmälan - lathund
Smittspårning, smittskyddsanmälan och förhållningsregler

Instruktion för anmälan vid covid-19 positivt antigentest - Folkhälsomyndigheten

Anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga och allmänfarliga sjukdomar - tabell
Allmänfarliga sjukdomar där förhållningsregler ska ges - lista
Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen - Folkhälsomyndigheten
 

Information till läkare och patient om anmälningspliktiga sjukdomar

Smittskyddsblad

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom

Länk till dokumentet - pdf

Blanketter

Anmälan till smittskyddsläkaren - brott mot förhållningsregler

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren - klamydia, gonorré och syfilis:
Anmälan av person som inte identifierats, kontaktats eller där provtagning inte bekräftats 
eller

Anmälan avseende patient som inte kommer för smittspårning, inte följer sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren - övriga sjukdomar:
Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregelmot förhållningsregler


Byte av behandlande läkare
Blankett för utskrift 


Remittering till partnerspårare
Blankett för utskrift och lista med partnerspårare 


SmiNet smittskyddsanmälan för utskrift
Smittskyddsanmälan för utskrift 

Blanketterna skickas per post till Smittskydd, bud 85.
Gävle sjukhus Smittskyddsläkaren Budstation -85- 801 87 Gävle 

 

Praktiska råd om smittskyddsanmälan 

Instruktionsfilm om hur du gör en smittskyddsanmälan i SmiNet - Film
Saknar du inloggningskod till Sminet? - beställ kod till SmiNet här


Information till chefer om smittskyddsanmälan
Information till läkare om smittskyddsanmälan 

  

Handläggning av könssjukdomar 

Handläggning av könssjukdomar - Information för vården  - Remiss för partnerspårning, lista med partnerspårare och smittskyddsanmälan.
Könssjukdomar information till partnerspårare

 

Handläggning av tarmsjukdomar

Tarmsmitta och åtgärder och frågeformulär vid tarmsjukdom

 

Smittskyddsansvariga och antibiotikaansvariga

Uppdragsbeskrivning och anmälan av ny smittskydds- och antibiotikaansvarig

 

Övrigt

Prov som bekostas av Smittskydd