Aktuellt - Screena för MRB

Patienter ska screenas för förekomst av MRSA, ESBL och VRE:

Inför inneliggande sjukvård och vid avancerad poliklinisk sjukvård -exempelvis dialys, blodtransfusion, omläggning av vätskande sår.

Om de vårdats utanför Norden enligt nedan

  • sjukhusvårdats utanför Norden senaste 6 månaderna
  • erhållit avancerad poliklinisk vård (t.ex. såromläggning, dialys) utanför Norden senaste 6 månaderna
  • om person i samma hushåll är bärare vårdad på sjukhus i Norden där det pågår smittspridning
  • om patienten anlänt som flykting till Sverige under 2015 eller senare

Patienter ska screenas för förekomst av VRE:

Inför inneliggande sjukvård och vid avancerad poliklinisk sjukvård -exempelvis dialys, blodtransfusion, omläggning av vätskande sår.

Om de vårdats i Sverige från 1 juni 2019 och framåt vid:

  • Danderyds sjukhus
  • Geriatrikavdelning 30A vid Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Om de vårdats i Sverige från 1 augusti 2019 och framåt vid:

  • Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett
  • Karolinska Solna infektionsavdelning

Vårdpersonal i patientnära vård ska före återgång i arbete screenas för MRSA

Om personalen

  • vårdats på sjukhus utanför norden under de senaste 6 månaderna eller arbetat på sjukhus utanför Norden under de senaste 6 månaderna.

Rutin

Aktuella områden för screening av multiresistenta bakterier

Provtagningsanvisningar

MRSA - Näsöppning, svalg, perineum och odling  tas även om det finns sår, exsem, skadad hud, infarter, katetrar eller annan riskfaktor.

ESBL - Pinnprov från faeces eller ändtarmen.

VRE - Pinnprov från faeces eller ändtarmen.

Länk till Kliniskt Mikrobiologiskt laboratoriums sida för provtagningsanvisningar