Skydd mot smitta inklusive mässling för personal

Handläggning

 

Hälsodeklaration

 

Chefens bedömning

 

Läkaren/företagshälsovården

 

Student/praktikant PRAO/APL/VFU/LIA

 

Övrigt

 

Folkhälsomyndigheten

 

Publicerad 2018-01-09
Uppdaterad 2019-05-27