Skydd mot smitta för personal

Handläggning

 

Hälsodeklaration

 

Chefens bedömning

 

Läkaren/företagshälsovården

 

Student/praktikant PRAO/APL/VFU/LIA

 

Övrigt

 

Folkhälsomyndigheten

 

Uppdaterad 2021-04-07