Mässling

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig

Ring till smittskyddsläkaren genast vid misstanke

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan

Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

Handläggning vid mässling

 

Skydd mot smitta - för personal

Folkhälsomyndigheten 

 

Övrigt

Frågor och svar om mässling- Smittskyddsläkaren
Smittrisker (AFS 2018:4) - Arbetsmiljöverket
FASS 
Statistik