MRSA

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningsliktig. Förhållningsregler ska ges

 

Remitteras till Infektionsmottagning för omhändertagande

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

 

Smittskyddsblad

Läkarinformation   - reviderad 2013-06-13
Patientinformation - reviderad 2014-05-09

Översättningar

 

Handläggning för sjukvården

 

Remisser

Remissbilaga - patient
Remissbilaga - personal 

Remissbilaga - patient upptäckt på MVC

Screening

Aktuella områden för screening - multiresistenta bakterier
Screening - patient
Screening - personal 

Patientbroschyr MRSA

Patientbroschyr MRSA - dubbelsidig utskrift - välj broschyrformat vid utskrift
Patientbroschyr MRSA - för att läsa på skärm

Nationella rekommendationer 

Folkhälsomyndigheten
Bedömning av bärarskap och smittrisk 
Kunskapunderlag personal inom vård och omsorg
Rekommendationer för handläggning av personal
Förskolan underlag och rekommendationer
Förebyggande av spridning från människa till lantbrukets djur
Häst, hund och katt

Övrigt

Statistik