Legionella

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

 

Smittskyddsblad

Läkarinformation  -  reviderad 2017-04-28
Patientinformation - reviderad 2017-04-28

  

Handläggning

Förebyggande åtgärder
Åtgärder vid misstänkt smitta 
Legionella-kontroll av vattentemperaturer - beskrivning fastighetsavdelning
Provtagning av legionellahalter i vatten
När Vårdhygien ska kontaktas - rutin

 

Övrigt

Statistik