Klamydia

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig. Förhållningsregler ska ges
 

Anmäls med "rikskod" eller så kallat "annat nummer"
Skicka remiss  till certifierad partnerpårare som smittspårar och behandlar patienten

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

Smittskyddsblad

Läkarinformation  - reviderad 2020-01-29
Patientinformation - reviderad 2020-01-29
Översättningar 


Handläggning av könssjukdomar

 

Om klamydia internettest
Till er som träffar en klamydia.se patient  - reviderad 2019-03-20
Till er som träffar en Vitadix patient 

Provtagningsanvisningar

Provtagningsanvisningar - länk till laboratorium

Provtagning urinprov - bildspel

Provtagning vaginalprov - bildspel
 

Byte av behandlande läkare

Byte av behandlande läkare - ifyllbar blankett

Övrigt

Affischer och annat material för klamydia.se 
Sexuellt överförbara bakteriella infektioner - Läkemedelsverket
Provtagning hiv/STI - meddelandeblad Socialstyrelsen
Prov som bekostas av Smittskydd 
Statistik