Humant papillomvirus HPV

Inte anmälningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Aktuellt

Från och med hösten 2020 ingår vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor. Tidigare har det endast gällt för flickor.  Läs mer på 1177.se

Vaccination mot HPV

Folkhälsomyndigheten

Arbetsmiljörisk vid bränning av HPV-orsakad förändring

Förhindra smittspridning av HPV-virus vid laserbehandling/bränning av HPV-orsakad förändring, exempel kondylom. 

Övrigt