Ebola

Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Allmänt

Ebola klassas som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan.

Smittskyddsblad

Läkarinformation  - reviderad 2015-09-18 

Handläggning av ebola - för sjukvården

Påklädning och avklädning rutiner

Filmer för på- och avklädning av skyddsutrustning

Filmer för på- och avklädning av skyddsutrustning - med långärmat plastförkläde samt för ambulanspersonal.

Lista 

Lista över personer som utsatts för smittrisk - mall 

Frågeformulär

För sjukvårdsutbildad personal:svenskaengelska och franska

För ej sjukvårdsutbildad personal: svenskaengelska och franska

Ambulanstransport 

Hygienrutiner vid ambulanstransport  - rutin

Socialstyrelsens rekommendationer 

Rekommendationer - 2015-03-26

Folkhälsomyndigheten

Länkar

Övrigt

Statistik