Difteri

Allmänfarlig, amälningspliktig och smittspårningspliktig. Förhållningsregler ska ges.

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

 

Smittskyddsblad

Läkarinformation  - reviderad 2014-10-01
Patientinformation - reviderad 2014-10-01
Översättningar

 

Åtgärder vid misstanke

Åtgärder vid misstanke om difteri - pdf 

 

Vaccination

Folkhälsomyndigheten:

Vaccin mot difteri
Vaccination av barn och ungdomar - vägledning januari 2017
Vaccination av barn - kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal
Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet 
Information om vaccinbrist

Övrigt

Statistik